Portfolio > Humane Society Mural

Humane Society Mural detail
Humane Society Mural detail
Acrylic on Canvas
2013