Portfolio > Humane Society Mural

Humane Society mural detail
Humane Society mural detail
Acrylic on Canvas
2013